Z Košíc do Silicon Valley

Mgr. Marián Dvorský

Abstrakt

V prednáške spomeniem ako som sa dostal od štúdia na UPJŠ, programátorských súťaží a teoretickej informatiky k práci inžiniera v centre počítačového sveta v Kalifornii, moje dojmy a skúsenosti, a tiež súčasné trendy v oblastiach ktorým sa venujem: Big Data, Cloud Computing a Machine Learning.