Dnes nič nestarne rýchlejšie ako budúcnosť

Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Abstrakt

V prednáške-príhovore budem formovať a snažiť sa zodpovedať otázky:

  1. Prečo sa dnes máme zvlášť zaujímať o budúcnosť?
  2. Aké sú hlavné vízie (našej?) budúcnosti?
  3. Aké sú teraz hlavné mega výzvy vedy, techniky, medicíny,... ?
  4. Ktoré revolúcie idú formovať budúcnosť?
  5. Akú úlohu pritom ide mať informatika, široko a hlboko chápaná?
  6. Aký to ide mať dopad na univerzity a študentov, včítane doktorandov?