Neuniformné splajnové povrchy

Mgr. Viliam Kačala

Abstrakt

Získanie derivácií splajnového povrchu je výpočtovo najnáročnejším krokom pre výpočet splajnového povrchu. Ukážeme redukciu sústav rovníc na nerovnomernej mriežke uzlov nutných na získanie potrebných derivácií a očakávené aj merané zrýchlenie oproti doterajšiemu bežnému postupu.