Realizované projekty výpočtu ožarovacích plánov v rádioterapii onkologických pacientov vo VS UPJŠ v rokoch 1970-85 pre FNLP

Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., RNDr. Eugen Futáš, RNDr. Karol Ďurovec, RNDr. Ján Končik

Abstrakt

Realizačné výstupy projektov vyvinuté na vtedajších centrálnych počítačoch MINSK, TESLA a rady SMEP boli akceptované a rozšírené v 24 nemocniciach v Československu i zahraničí. Programy boli použité na liečbu viac ako niekoľko desiatok tisíc onkologických pacientov v Československu. Stali sa podkladom pre vývoj rádio-biologického modelovania účinkov rádioterapie a boli prezentované v desiatkach prednášok a publikácii. Príspevok prezentuje demonštráciu výskumu a využitia odštartovaného a realizovaného na Výpočtovom stredisku PF UPJŠ.