Ako sa vyvíjal aplikovaný výskum a prepojenie s praxou na ÚINF PF UPJŠ

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Abstrakt

V rámci príspevku bude prezentovaných niekoľko míľnikov a projektov týkajúcich sa aplikácií informatiky v praxi. Pôjde najmä o: