O síle informatiky

Prof. RNDr. Juraj Wiedermann DrSc.

Abstrakt

Moderní informatika poskytuje rámec, který umožňuje chápat výpočty jako procesy, které prokazatelně generují znalosti. Tento přístup skýtá jednotící pohled na dosavadní vývoj informatiky a odpovídající trendy. Extrapolací těchto trendů dospějeme k zajímavému pohledu na budoucnost informatiky, který budeme prezentovat v našem příspěvku. Budeme se zajímat nejen o pohled z hlediska informatiky samotné, ale i o důsledky, které rozvoj aplikací informatiky přinese. V závěru popíšeme mechanismy, které mohou zajistit autonomní, prakticky neomezený rozvoj umělé inteligence, avšak za cenu nebezpečí, že nebude fungovat v souladu s našimi zájmy. d.