Vážení kolegovia, milí priatelia,

konferenčný poplatok sa týka autorov prispievajúcich do vedeckej časti kolokvia.

Výška konferenčného poplatku: 40,- EUR

Úhrada je možná:

  1. bankovým prevodom, údaje sú uvedené nižšie,
  2. úhradou v hotovosti na mieste pred začiakom kolokvia

Bankové spojenie: