Vážení kolegovia, milí priatelia,

prosíme, podporte finančne našu akciu. Zhromažďujeme materiál na vydanie brožúry s historickými podkladmi.

Bankové spojenie:

Sponzori:

Webovú stránku sa sponzorsky upravovali: Jakub Rodák (študent 1Im), Gabriela Andrejková (Ústav informatiky), Patrik Pekarčík (študent 1Im)