15.6.2017,

miesto konania: Aula Kostlivého

16.6.2017,

miesto konania: P01, Park Angelinum 9